Wat is plasmolyse

Plasmolyse is het loslaten van het celmembraan van de celwand. Dit gebeurt wanneer een cel water verliest door bijvoorbeeld osmose of verdamping. Plasmolyse vindt alleen plaats bij cellen met een celwand, dus bij planten, bacteriën en schimmels.

Cellen verliezen water als de osmotische waarde van de omgeving van de cel hoger is dan van de cel zelf. Door het waterverlies zal de cel eerst krimpen. Als dit niet verder kan en de cel verliest nog meer water dan zal het celmembraan loslaten van de celwand.

(A) Een plantaardige cel verliest water door osmose. (B) Uiteindelijk treedt plasmolyse op: de celmembraan laat los van de celwand.

Toepassing

Bij de conservering van voedsel wordt gebruikgemaakt van plasmolyse. Door middel van zout of suiker wordt de osmotische waarde van het voedsel verhoogd. Schimmels en bacteriën ondergaan dan plasmolyse en zullen sterven.