Disclaimer

De diensten en informatie van Aljevragen.nl zijn bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Hoewel wij grote zorg besteden aan de opmaak en inhoud van deze website kan het onverhoopt voorkomen dat u onjuistheden op de site aantreft. Wij proberen juiste informatie te geven maar kunnen geen garantie bieden voor de nauwkeurigheid en volledigheid.

Aljevragen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden op de website en fouten in de verwijzingen naar informatiebronnen, de daarin geboden informatie en voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit het raadplegen daarvan, of uit het afgaan op informatie die daarin wordt verstrekt.

Privacy

Aljevragen.nl hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. We houden ons hierbij aan de van kracht zijnde wetgeving.

Aljevragen.nl verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw bestelling af te leveren en contact te houden over (de voortgang van) deze bestelling. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd. Wij verkopen of verstrekken uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Wij nemen verschillende technische maatregelen om uw gegevens te beschermen zoals het gebruik van firewalls en veilige servers. Onze website is beveiligd met een TLS-certificaat waarmee vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een bestelformulier, versleuteld wordt verzonden.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aljevragen.nl. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering of uw bezwaar sturen naar onderstaand e-mailadres. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Cookies

Aljevragen.nl maakt gebruik van analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. De daarmee verzamelde gegevens worden niet gebruikt om activiteiten van individuele gebruikers te volgen. De cookies van advertenties van derden verzamelen mogelijk ook buiten deze website gegevens. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies bij bezoek aan de website.

Auteursrecht

Alle publicaties van Aljevragen.nl zijn beschermd op basis van internationaal auteursrecht. Alle rechten zijn derhalve voorbehouden. Niets uit de schriftelijke en digitale uitgaven mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd worden zonder nadrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Aljevragen.nl.

Een aantal van de door Aljevragen.nl gebruikte foto's en illustraties zijn gevonden op het internet en worden als dusdanig beschouwd als deel van het publieke domein. Indien materiaal op deze site aanwezig is waarop u het copyright heeft, dan kunt u via onderstaand e-mailadres contact met ons opnemen. Het materiaal wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd.

Aljevragen.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Wij adviseren u deze pagina met regelmaat te lezen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@aljevragen.nl.