Wat is symbiose?

Symbiose is het samenleven van individuen van verschillende soorten voor bijvoorbeeld voedsel of ter bescherming.

Er zijn drie vormen van symbiose: commensalisme, mutualisme en parasitisme.

gastheergast
commensalismegeen voor- of nadeelvoordeel
mutualismevoordeelvoordeel
parasitismenadeelvoordeel

Voorbeelden:

  • Commensalisme
    Korstmossen (gast) op een boomstam (gastheer).
  • Mutualisme
    Stikstofbindende bacteriën (gast) in wortelknolletjes bij tuinbonen (gastheer).
  • Parasitisme
    Spoelworm (gast) in de darmen van een hond (gastheer).