Wat is een populatie?

Een populatie is een groep bij elkaar levende individuen van één soort.