Wat is een positron?

Een positron is het antideeltje van een elektron. Het heeft dezelfde massa als een elektron, maar een tegengestelde lading. Het wordt vaak weergegeven als e+.

Toepassing

Bij een PET-scan wordt gebruikgemaakt van het feit dat isotopen als 11C, 13N of 15O bij verval positronen uitstralen. Zo’n positron komt in het menselijk lichaam een elektron tegen. Er vindt annihilatie plaats en de twee fotonen die hierbij ontstaan, worden door detectoren opgevangen. Op deze wijze is een beeld te vormen van bijvoorbeeld een tumor.