Hoe ontbind je een vector?

Een vector ontbind je door de componenten vxen vy langs de assen te tekenen. Je vindt vx door vanuit de punt van de vector, evenwijdig aan de y-as, een lijn te tekenen tot de x-as. Op dezelfde manier vind je vy door, evenwijdig aan de x-as, een lijn te tekenen tot aan de y-as.

Het ontbinden van een vector.

Het ontbinden van een vector lijkt op de parallellogram-methode. Het verschil is echter dat nu de somvector is gegeven.