Wat is fitness?

Fitness is het vermogen van een populatie om, binnen een bepaalde omgeving, eigenschappen door te geven aan een volgende generatie. Fitness is dus eigenlijk het voortplantingssucces.

Fitness speelt een belangrijke rol in de evolutie van soorten. Wanneer een individu beter is aangepast aan een bepaalde omgeving zal deze meer nakomelingen succesvol kunnen grootbrengen (en dus een hogere fitness hebben). Hierdoor zal deze eigenschap uiteindelijk verspreid raken in de volledige populatie. Dit is het principe van natuurlijke selectie.

Fitness neemt toe door adaptatie (het kunnen aanpassen aan andere omstandigheden) en door het kunnen opzoeken van gunstige omstandigheden.