Wat is natuurlijke selectie?

Natuurlijke selectie is het verschijnsel waarbij individuen die beter aan de omgeving zijn aangepast een grotere overlevings- en voortplantingskans hebben. Na verloop van tijd zullen daarom de genen die coderen voor de voordelige eigenschappen in een groter deel van de populatie voorkomen.

Voorbeeld
Stel dat er bij ratten twee vachtkleuren zijn (bruin en grijs). Natuurlijke selectie treedt op wanneer grijze ratten opgaan in de omgeving en roofdieren hierdoor alleen de bruine ratten doden. Grijze ratten hebben dan een voordeel. Geleidelijk zal het gen voor de bruine vachtkleur uitsterven en zullen er alleen nog grijze ratten zijn.

Stap 1
Een populatie ratten trekt naar een gebied waar de rotsen grijs gekleurd zijn. Door genetische variatie zijn sommige ratten bruin en andere grijs.
Stap 2
Bruine ratten vallen meer op en worden dus meer gegeten door roofdieren dan grijze ratten.
Stap 3
Alleen de ratten die overleven zorgen voor nageslacht. Een volgende generatie bevat daarom een hoger percentage grijze ratten.

Door natuurlijke selectie wordt de genetische variatie binnen een populatie kleiner.

Natuurlijke selectie is samen met genetic drift en seksuele selectie de drijvende kracht achter de evolutie.