Hoe maak je redoxreacties kloppend?

De reactie tussen natrium en chloor kan worden opgeschreven als twee afzonderlijke halfreacties:

NareactiepijlNa++e

Cl2+2 ereactiepijl2 Cl

In de ene halfreactie staat de reactie van de reductor (Na); in de andere halfreactie staat de reactie van de oxidator (Cl2).
Om tot de totale redoxreactie te komen tellen we beide halfreacties bij elkaar op. Dit kan alleen als in beide halfreacties hetzelfde aantal elektronen staat vermeld.

ONTHOUD
Optellen van halfreacties mag alleen als beide reacties dezelfde hoeveelheid elektronen hebben.

In de halfreactie van de reductor staat één elektron. In de halfreactie van de oxidator staan twee elektronen. Met andere woorden: we moeten de eerste reactie tweemaal nemen en de tweede reactie eenmaal.

Na Na+ + e [ 2x ]
Cl2 + 2 e 2 Cl [ 1x ]
------------------------------------------------------------------- +
2 Na + Cl2 + 2 e 2 Na+ + 2 e + 2 Cl


Volgende stap is het vereenvoudigen van de reactie. Let hierbij goed op de volgende regels:

1. Streep hetzelfde aantal elektronen voor en na de pijl weg.
2. Streep hetzelfde aantal identieke deeltjes of stoffen voor en na de pijl weg.
3. Ontstaat er een onoplosbare of vaste stof? Maak van de ionen dan het vaste zout.
4. Ontstaat er na de pijl zowel H+ (of H3O+) en OH? Maak hier H2O van.

De totale redoxreactie wordt dan:

2 Na (s)+Cl2 (g)reactiepijl2 NaCl (s)

Als laatste controle stap controleer je aan beide kanten van de pijl het aantal deeltjes en de hoeveelheid lading. Dit moet altijd kloppen (ook voor een halfreactie). Klopt dit niet dan heb je ergens een foutje gemaakt. Bij het opstellen van redoxreacties is het dus altijd mogelijk om je antwoord te controleren.

ONTHOUD
Om een redoxreactie kloppend te maken doe je drie dingen:
1. Zorg dat beide halfreacties hetzelfde aantal elektronen hebben;
2. Tel beide halfreacties bij elkaar op;
3. Vereenvoudig de reactie.
ONTHOUD
Een redoxreactie (of een halfreactie) is te controleren op juistheid door het aantal deeltjes en de lading aan beide kanten van de pijl te tellen. Dit moet altijd aan beide kanten hetzelfde zijn.