Uitleg en Begrippen

De uitleg op deze site is ingedeeld in een aantal hoofdonderwerpen. Ben je op zoek naar informatie over een bepaald onderwerp, kijk dan eerst bij het hoofdonderwerp.

Atoombouw en Chemische Binding

vanderwaalsbinding, waterstofbrug, covalentie, dipoolmoment, ontleedbare stof, proton, atoombinding, ionbinding, elektronegativiteit, metaalrooster, periodiek systeem, ...

Klik hier om naar de uitleg over atoombouw en chemische binding te gaan.

Redoxchemie

reductor, oxidator, elektrochemische cel, batterij, accu, zoutbrug, elektrolyse, halfreactie, corrosie, roest, oxidatiegetal, elektrolyt, edelheid metalen, brandstofcel, ...

Klik hier om naar de uitleg over redoxchemie te gaan.

Analyse

gaschromatografie, GC, massaspectrometrie, MS, dunnelaagchromatografie, rf-waarde, papierchromatografie, infraroodspectrometrie, destillatie, extractie, adsorptie, ...

Klik hier om naar de uitleg over analyse te gaan.

Koolstofchemie

asymmetrisch koolstofatoom, chiraal, cis-trans-isomerie, hydrolyse, alifatisch, thermoharder, thermoplast, geconjugeerd, copolymeer, alcohol, ester, verzadigd, ...

Klik hier om naar de uitleg over koolstofchemie te gaan.

Zuren en Basen

sterke en zwakke zuren en basen, amfolyt, zuursterkte, pH, pOH, pKz, pKb, zuurconstante, titratie, buffer, indicator, omslagtraject, ...

Klik hier om naar de uitleg over zuur-base reacties te gaan.

Groene chemie

atoomeconomie, rendement, E-factor, duurzaamheid, groene chemie, cradle-to-cradle, milieu, bijproducten, recycling, ...

Klik hier om naar de uitleg over groene chemie te gaan.

Experimenten en Proeven

sulfietgehalte in wijn, zelf een brandstofcel maken, hoe maak je waterstof, zoutbrug maken, methode van Mohr, ...

Klik hier om naar de uitleg over experimenten en proeven te gaan.

Reactiesnelheid, Reactiewarmte en Evenwichten

beïnvloeding reactiesnelheid, verdelingsgraad, botsende-deeltjes-model, orde van een reactie, gasmeetspuit, exotherm, endotherm, reactiewarmte, evenwichten, ...

Klik hier om naar de uitleg over reactiesnelheid en energie te gaan.

Biochemie

fotosynthese, lichtreactie, donkerreactie, enzym, calvincyclus, zeep, waswerking, vet, suiker, eiwit, sleutel-slot-principe, DNA, RNA, ribose, ...

Klik hier om naar de uitleg over biochemie te gaan.