Atoombouw en Chemische binding

Op deze pagina vind je een overzicht van begrippen die te maken hebben met atoombouw en chemische binding.

Bouw van atomen

 1. Hoe is een atoom opgebouwd?
 2. Wat zijn protonen, neutronen en elektronen?
 3. Wat zijn valentie-elektronen?
 4. Wat zijn de hoofd- en subniveaus in een elektronenwolk?
 5. Wat is een elektronenconfiguratie?
 6. Wat zijn isotopen?
 7. Wat is elektrovalentie?

Periodiek Systeem

 1. Hoe is het periodiek systeem opgebouwd?
 2. Wat is een atoomnummer?
 3. Wat is het massagetal?
 4. Wat zijn edelgassen?
 5. Wat zijn halogenen?
 6. Wat zijn lanthaniden?
 7. Wat zijn actiniden?
 8. Wat zijn uraniden?

Chemische Binding

 1. Welke bindingstypen zijn er?
 2. Wat is een atoombinding?
 3. Wat is een polaire atoombinding?
 4. Wat is een metaalbinding?
 5. Wat is een ionbinding?
 6. Wat is de vanderwaalsbinding?
 7. Wat is een waterstofbrug?
 8. Wat is een dipool-dipoolbinding?
 9. Wat is covalentie?

Stoffen en eigenschappen

 1. Wat is een moleculaire stof?
 2. Wat is een zout?
 3. Wat is een atomaire stof?
 4. Welke stoffen kunnen stroom geleiden?

Metalen

 1. Wat is een metaal?
 2. Wat is een legering / alliage?
 3. Waarom geleiden metalen stroom?
 4. Waarom zijn metalen gemakkelijk vervormbaar?
 5. Wat zijn metaalatomen?
 6. Wat zijn niet-metaalatomen?
 7. Wat is een metaaloxide?
 8. Wat is de oplosbaarheid van metaaloxiden?
 9. Wat zijn overgangsmetalen?
 10. Wat zijn alkalimetalen?
 11. Wat zijn aardalkalimetalen?

Roosters

 1. Wat is een (kristal)rooster?
 2. Wat is een metaalrooster?
 3. Wat is een atoomrooster?
 4. Wat is een ionrooster?
 5. Wat is een molecuulrooster?
 6. Wat is een amorfe stof?

Overige

 1. Wat is elektronegativiteit?
 2. Wat is een dipoolmoment?
 3. Wat is een dipoolmolecuul?
 4. Wat is een tetraëder?
 5. Wat is het verschil tussen een ontleedbare en een niet-ontleedbare stof?
 6. Wat is een ontledingsreactie?
 7. Wat is sublimeren?
 8. Wat is een suspensie?
 9. Wat is kristalwater?
 10. Wat betekent hygroscopisch?
 11. Wat is een verhoudingsformule?