Wat is het kengetal van een vector?

Vectoren kun je ontbinden in een component langs de x-as (vx) en een component langs de y-as (vy).

Het ontbinden van een vector in twee componenten.

De componenten vx en vy zijn de kengetallen van een vector. Je noteert dit als volgt:

Berekenen van kengetallen

Je kunt de kengetallen berekenen als je de lengte en de richtingshoek van een vector weet. Er geldt:

vx = r · cos α

vy = r · sin α

(met r de lengte van de vector en α de richtingshoek)