Wat is seksuele selectie?

Seksuele selectie is de selectie van partners op grond van eigenschappen die als aantrekkelijk worden ervaren maar die voor de overleving van het dier geen of zelfs nadelige gevolgen hebben. Seksuele selectie zorgt ervoor dat, net als bij natuurlijke selectie, dieren met bepaalde eigenschappen meer nakomelingen krijgen.

Bij soorten waar seksuele selectie een rol speelt, gebruiken de mannetjes methoden om vrouwtjes te lokken. Bijvoorbeeld door een mooi uiterlijk, door hun stemgeluid, het tentoonstellen van een bouwwerk of door een paringsdans. Ook zijn mannetjes vaak groter en sterker dan de vrouwtjes. Bij soorten waar weinig seksuele selectie plaatsvindt, zijn mannetjes en vrouwtjes vaak gelijkvormig.

Voorbeeld van seksuele selectie: een mannelijke pauw pronkt met z’n veren om een vrouwtje te imponeren.
Voorbeeld van seksuele selectie: de mannetjes van de prieelvogel maken uitgebreide, zorgvuldig ingerichte nesten. Ze proberen door het aanleggen van kleurige verzamelingen wijfjes te lokken om mee te paren.

Seksuele selectie is samen met natuurlijke selectie en genetic drift de drijvende kracht achter de evolutie.