Wat is genetic drift?

Genetic drift (genetische drift) is de toevallige verandering van de genetische samenstelling binnen een populatie zonder dat daar selectie (natuurlijke of seksuele selectie) aan te pas komt. De invloed van genetic drift is groter naarmate een populatie kleiner is.

Voorbeeld
Stel dat er twee haarkleuren zijn (bruin en blond) en dat de haarkleur door één gen wordt bepaald.
Bij genetic drift is er geen selectie. De haarkleur van de kinderen is dan puur willekeurig. Het is maar net welke genen de kinderen toevallig van hun vader en hun moeder erven. Door toeval zal de verhouding tussen bruin en blond haar langzaam kunnen verschuiven. Soms de ene kant op (meer bruin en minder blond) en soms de andere kant op (minder bruin en meer blond).

Genetic drift is samen met natuurlijke selectie en seksuele selectie de drijvende kracht achter de evolutie.