Wanneer treedt soortvorming op?

Nieuwe soorten ontstaan als door een groot verschil in gedrag of erfelijk materiaal onderlinge voortplanting tussen individuen niet meer mogelijk is.

De voorwaarden voor soortvorming zijn reproductieve isolatie, mutaties en natuurlijke selectie.

Reproductieve isolatie

Wanneer een populatie van de rest van de soort gescheiden raakt, vindt er geen voortplanting meer plaats. Dit kan door een verandering in gedrag of uiterlijk waardoor soortgenoten elkaar niet meer herkennen of door geografische isolatie (bijvoorbeeld doordat een rivier het land verdeelt).

Mutaties

Door mutaties kunnen in een afzonderlijke populatie nieuwe eigenschappen ontstaan.

Natuurlijke selectie

Door een veranderde omgeving ontstaat een populatie met een andere genencombinatie dan de oorspronkelijke populatie.