Wat is een ontledingsreactie?

Een ontledingsreactie is een reactie waarbij een stof ontleedt in twee of meer nieuwe stoffen. Alleen ontleedbare stoffen kunnen een ontledingsreactie ondergaan. Er zijn drie soorten ontledingsreacties.

Thermolyse

Thermolyse is een ontledingsreactie die plaatsvindt door middel van verhitting.

Voorbeeld

2 HgO (s)\(\longrightarrow\)2 Hg (l)+O2 (g)

Elektrolyse

Elektrolyse is een ontledingsreactie die plaatsvindt door middel van elektrische stroom.

Voorbeeld

2 H2O (l)\(\longrightarrow\)2 H2 (g)+O2 (g)

Proefopstelling voor de elektrolyse van water.

Fotolyse

Fotolyse is een ontledingsreactie die plaatsvindt door middel van licht.

Voorbeeld

2 H2O2 (aq)\(\longrightarrow\)2 H2O (l)+O2 (g)