Wat is covalentie?

Covalentie is het aantal bindingen dat een atoom kan aangaan.

enkele voorbeelden van covalentie

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat koolstof (C) covalentie 4 heeft, waterstof (H) covalentie 1 en zuurstof (O) covalentie 2.

In de onderstaande tabel staan de covalentie's van enkele veel voorkomende atoomsoorten vermeld.

atoomsoortcovalentie
halogenen (F, Cl, Br, I)1
waterstof (H)1
zuurstof (O)2
stikstof (N)3
koolstof (C)4