Wat is een verhoudingsformule?

Een verhoudingsformule (ook wel zoutformule genoemd) geeft aan in welke verhouding positieve en negatieve ionen voorkomen in een zout.

In een zout zijn de positieve en negatieve ionen in een zodanige verhouding aanwezig dat de stof als geheel neutraal van lading is.

Voorbeeld
Een zout bevat Ca2+-ionen en Cl-ionen. Om evenveel pluslading als minlading te krijgen, moet de verhouding tussen de ionen 1:2 zijn. De verhoudingsformule wordt dus CaCl2.

Voorbeeld
Een zout bevat Al3+-ionen en SO42−-ionen. Om evenveel pluslading als minlading te krijgen, moet de verhouding tussen de ionen 2:3 zijn. De verhoudingsformule wordt dus Al2(SO4)3. Let op de haakjes om het sulfaation.