Waarom zijn metalen gemakkelijk vervormbaar?

Metalen kunnen we gemakkelijk buigen, walsen (tot platen) en trekken (tot draden). Ze zijn vervormbaar en deze eigenschap treedt nadrukkelijker op bij hogere temperaturen. Hieronder is de vervormbaarheid van metalen schematisch weergegeven.

Model voor de vervorming van een metaal.

Als een metaal wordt vervormd, zullen de kleinste deeltjes in het metaal gedeeltelijk van positie veranderen, waarbij de afstand tussen die deeltjes niet groter mag worden. Hierboven is dat proces voor natrium weergegeven. Natrium is zo zacht dat je het bijna kunt kneden.

Het metaal natrium is zo zacht dat je het met een mes kunt snijden.

Bij voldoende druk op het metaal worden sommige Na+ ionen verplaatst, maar het metaalrooster verandert daar feitelijk niet door.