Welke stoffen kunnen stroom geleiden?

Een stof geleidt alleen stroom indien er deeltjes aanwezig zijn die de elektronenstroom kunnen doorgeven. Het blijkt dat dit het geval is bij zowel metalen als zouten.

Metalen

Bij metalen zijn de aanwezige vrije elektronen verantwoordelijk voor het geleiden van de stroom. Metalen geleiden zowel in vaste vorm als in vloeibare vorm stroom.

Zouten

Zouten geleiden alleen stroom indien het zout vloeibaar is of opgelost (aq) is in water. Verantwoordelijk voor de stroomgeleiding zijn de aanwezige ionen. In vaste vorm geleiden zouten geen stroom.

Zuiver water geleidt geen stroom (links). Een oplossing van suiker in zuiver water geleidt ook geen stroom (midden). Een oplossing van natriumchloride in zuiver water geleidt echter wel stroom (rechts).