Wat is een metaalrooster?

Een metaalrooster is de regelmatige rangschikking van metaalionen en vrijbewegende elektronen in een metaal (in vaste toestand).

Schematische weergave van het metaalrooster: positieve metaalionen in een zee van vrije elektronen.

De deeltjes in een metaalrooster worden door metaalbindingen bij elkaar gehouden.