Wat is een ionrooster?

Een ionrooster is de regelmatige rangschikking van positieve en negatieve ionen in een zout (in vaste toestand).

Schematische weergave van het ionrooster bij keukenzout (NaCl).

In een ionrooster zijn de ionen door tegengesteld geladen ionen omringd.

De deeltjes in een ionrooster worden door ionbindingen bij elkaar gehouden.