Wat is kristalwater?

Kristalwater zijn watermoleculen die in de ruimtes tussen de positieve en negatieve ionen in een zout in vaste toestand aanwezig zijn.

Voorbeeld
In blauw koper(II)sulfaat wordt elk Cu2+-ion door vijf watermoleculen omringd.

Kristalwater wordt achter de formule van het zout aangegeven. Na de formule van het zout volgt een punt en dan het aantal moleculen kristalwater per formule-eenheid. In Binas-tabel 45B of ScienceData-tabel 8.4e staan enkele kristalwaterbevattende zouten vermeld.

Voorbeelden
De formule van blauw koper(II)sulfaat is CuSO4 . 5H2O
De formule van ijzer(II)chloride is FeCl2 . 4H2O

Kristalwater maakt chemisch gezien onderdeel uit van het zout. Bij het bepalen van de molecuulmassa van een zout moet je de massa van het kristalwater dus ook meetellen

Kristalwater is te verwijderen uit een zout door middel van verhitting. Blauw kopersulfaat kan op deze wijze worden omgezet in wit kopersulfaat:

CuSO4 . 5H2O\(\longrightarrow\)CuSO4 (s)+5 H2O (g)

Door het toevoegen van water aan wit kopersulfaat (CuSO4) ontstaat blauw kopersulfaat (CuSO4 . 5H2O).