Wat is de oplosbaarheid van metaaloxiden?

De meeste metaaloxiden lossen slecht op in water (zie Binas-tabel 45A of ScienceData-tabel 8.4d).

Bij het oplossen van een aantal metaaloxiden (Na2O, K2O, CaO en BaO) treedt een reactie op tussen de oxide-ionen en de H2O moleculen. Hierbij ontstaan hydroxide-ionen.

Na2O (s)+H2O (l)\(\longrightarrow\)2 Na+ (aq)+2 OH (aq)

CaO (s)+H2O (l)\(\longrightarrow\)Ca2+ (aq)+2 OH (aq)

De reactie tussen CaO en water verloopt vrij heftig. Aan het water is de indicator fenolftaleïen toegevoegd. De roze kleur wijst op de aanwezigheid van een base (OH).