Wat is een redoxkoppel?

Net als bij zuren en basen kunnen we ook bij oxidatoren en reductoren spreken van 'geconjugeerde' oxidatoren en reductoren.

Kijk eens naar de halfreactie van natrium:

NareactiepijlNa++e

De reductor Na wordt omgezet in een Na+ ion en een elektron. Het Na+ ion is vervolgens weer een oxidator dat het elektron kan opnemen om weer Na te worden. In plaats van een gewone reactiepijl zou je bij halfreacties dus ook een evenwichtspijl kunnen tekenen.

Zo'n combinatie van een oxidator en een reductor die door elektronenoverdracht in elkaar overgaan noemt men een redoxkoppel. Dit is in feite niets anders dan een 'geconjugeerd' oxidator - reductorpaar. Een redoxkoppel kan je altijd in een halfreactie weergeven.

Redoxkoppels staan weergegeven in Binas-tabel 48 of ScienceData-tabel 9.1f.

ONTHOUD
Een redoxkoppel is een combinatie van een oxidator en een reductor die door een overdracht van elektronen in elkaar overgaan.