Wanneer verloopt een redoxreactie spontaan?

Kort gezegd zal een redoxreactie spontaan verlopen als de standaardelektrodepotentiaal (V0) van de sterkste oxidator hoger is dan de standaardelektrodepotentiaal van de sterkste reductor.

Algemeen is afgesproken dat het verschil tussen V0(ox) en V0(red) niet minder dan 0,3 Volt mag zijn.

V0(ox) - V0(red) 0,3de redoxreactie verloopt spontaan
V0(ox) - V0(red) −0,3de redoxreactie verloopt niet spontaan
−0,3 < V0(ox) - V0(red) < 0,3de redoxreactie is in evenwicht

ONTHOUD
Een redoxreactie verloopt alleen spontaan als het verschil tussen de standaardelektrodepotentiaal van de oxidator en de standaardelektrode-potentiaal van de reductor meer dan 0,3 Volt bedraagt.

Opmerking: bovenstaande regels gelden voor spontaan verlopende redoxreacties. Met andere woorden: redoxreacties die verlopen in elektrochemische cellen.