Wat is een anode en kathode?

Anode en kathode zijn ouderwetse benamingen voor de positieve en negatieve pool (in bijvoorbeeld elektrische cellen). De kathode is altijd de pool die elektronen opneemt.

Bij elektrolyse is de anode de positieve pool en de kathode de negatieve pool.

Bij een elektrochemische cel is de anode de negatieve pool en de kathode de positieve pool.

ONTHOUD
Bij elektrolyse KNAP: Kathode Negatief, Anode Positief.
Bij elektrochemische cellen is het precies andersom.