Wat zijn protonen, neutronen en elektronen?

Protonen, neutronen en elektronen zijn de deeltjes waaruit atomen zijn opgebouwd. Protonen en neutronen bevinden zich in de atoomkern. Elektronen bevinden zich in schillen in een elektronenwolk om de atoomkern heen.

Schematische opbouw van een atoom.

Protonen

Protonen zijn kleine positief geladen deeltjes. Ze hebben een massa van 1,67·10−27 kg.
Een proton heeft een lading van +1. De grootte van deze lading is gesteld op één elementair ladingskwantum (aangegeven met e). In Binas-tabel 7A of ScienceData-tabel 1.4 zie je dat één elementair ladingskwantum overeenkomt met 1,60·10−19 Coulomb. Dit is de kleinste lading die mogelijk is.

Elektronen

Elektronen zijn zeer kleine negatieve deeltjes. Ze hebben een massa van 9,11·10−31 kg. Een elektron heeft dus een veel kleinere massa dan een proton.
Een elektron heeft een lading van −1e. De lading van een elektron is precies even groot als die van een proton, maar met een tegengesteld teken.

Neutronen

Neutronen zijn ongeladen deeltjes. De massa van een neutron is ongeveer gelijk aan de massa van een proton.

Overzicht van de elementaire deeltjes
deeltjemassa (× 10−27 kg)lading (× 10−19 C)
proton1,67262(+) 1,60218
neutron1,67493neutraal
elektron0,00091094(−) 1,60218