Wat is een atoomnummer?

Het atoomnummer is het volgnummer van de elementen uit het periodiek systeem. De atoomnummers staan weergegeven in Binas-tabel 99 of op het schutblad van ScienceData.

Periodiek Systeem

Voorbeeld
Het atoomnummer van kalium (K) is 19.

Het atoomnummer is gelijk aan het aantal protonen dat in de kern van een atoom aanwezig is.

Voorbeeld
Een atoom heeft 10 protonen. Het atoomnummer is dus 10. Volgens het tabellenboek is dit neon (Ne).