Wat is een amorfe stof?

Een amorfe stof is een vaste stof waarbij de deeltjes (ionen, atomen of moleculen) niet regelmatig geordend zijn. Voorbeelden zijn glas, paraffine en rubber.

Amorfe stoffen hebben geen scherp smeltpunt maar worden langzaam week bij toenemende temperatuur. Vaste stoffen met een regelmatige rangschikking van deeltjes hebben wel een scherp smeltpunt.