Wat is een (kristal)rooster?

Een rooster is de regelmatige rangschikking van ionen, atomen of moleculen in een vaste stof.

Er zijn vier soorten roosters, afhankelijk van het soort binding tussen de deeltjes waaruit de vaste stof is opgebouwd.

soort stofroostersoort deeltjesbindingstype tussen de deeltjes
moleculaire stofmolecuulroostermoleculenvanderwaalsbinding en waterstofbrug
zoutionroosterionenionbinding
metaalmetaalroostermetaalatomenmetaalbinding
atomaire stofatoomroosteratomenatoombinding

Er zijn ook vaste stoffen waarbij de deeltjes niet regelmatig gerangschikt zijn. Deze stoffen worden amorfe stoffen genoemd.