Wat zijn alkalimetalen?

Alkalimetalen zijn de metalen lithium (Li), natrium (Na), kalium (K), rubidium (Rb), cesium (Cs) en francium (Fr) uit groep 1 van het periodiek systeem.

Locatie van de alkalimetalen in het periodiek systeem.

De alkalimetalen zijn erg reactief en vormen ionen met een lading van 1+. Vanwege de reactiviteit zijn alkalimetalen de meest onedele metalen die er zijn.

Alkalimetalen reageren van boven naar beneden in het periodiek systeem steeds heftiger met water. Als bijvoorbeeld een blokje kalium in een bak met water wordt gegooid, reageert het bijzonder heftig. Tijdens de exotherme reactie ontstaat waterstofgas dat door de enorme hitte direct ontbrandt.

Het alkalimetaal kalium reageert bijzonder heftig met water.

Alkalimetalen zijn 'zachte' metalen: je kunt ze met een mes snijden.

Het alkalimetaal natrium kun je snijden met een mes.