Hoe noteer je een celdiagram?

In plaats van te tekenen kunnen we de bouw van een elektrochemische cel gemakkelijker (en korter) weergeven door middel van een celdiagram.

De algemene vorm van een celdiagram is:

elektrode | REDUCTOR || OXIDATOR | elektrode

Hierin geven de enkele strepen (|) de plaatsen aan waar overdracht van elektronen optreedt tijdens de reactie. De dubbele streep (||) geeft een zoutbrug, poreuze wand of membraan aan.

Het celdiagram voor deze cel:

kan je dus opschrijven als:

Zn(s) | Zn2+ (aq) || Cu2+ (aq) | Cu (s)