Wat is het massagetal?

Het massagetal is de som van het aantal protonen en neutronen in een atoomkern. In Binas-tabel 25 of ScienceData-tabel 1.11 vind je de massagetallen van een groot aantal atoomsoorten.

De meeste atomen kunnen meerdere massagetallen hebben. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat het aantal neutronen in de kern kan variëren. Het aantal protonen in een bepaald atoom (het atoomnummer) is echter altijd hetzelfde.

Voorbeeld
Helium (He) heeft atoomnummer 2. Dit betekent dat helium 2 protonen heeft. Om te weten hoeveel neutronen helium heeft, kijken we naar het massagetal. Uit Binas-tabel 25 of ScienceData-tabel 1.11 volgt dat helium drie verschillende massagetallen kan hebben. Heeft het massagetal 3 dan bevat het één neutron, heeft het massagetal 4 dan bevat het twee neutronen en heeft het massagetal 6 dan bevat het vier neutronen in de atoomkern.

De atoomkernen van drie heliumisotopen.

Atomen met hetzelfde atoomnummer maar verschillende massagetallen noemen we isotopen. In bovenstaand voorbeeld zijn dus drie heliumisotopen weergegeven.