Wat is een elektronenconfiguratie?

De elektronenconfiguratie is de verdeling van de elektronen van een atoom over de beschikbare energieniveaus. De elektronenconfiguratie staat vermeld in Binas-tabel 99 of op het schutblad van ScienceData.

Voorbeeld
De elektronenconfiguratie van natrium (Na): 1s2 2s2 2p6 3s1
(eerste schil 2 elektronen, tweede schil 8 elektronen en de derde schil 1 elektron)

Voorbeeld
De elektronenconfiguratie van platina (Pt): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d9 6s1
(eerste schil 2 elektronen, tweede schil 8 elektronen, derde schil 18 elektronen, vierde schil 32 elektronen, vijfde schil 17 elektronen en de zesde schil 1 elektron)